e magazine
[Megastory] Khát vọng Thái Nguyên

18/12/2023 21:44

Thái Nguyên đang vun đắp những khát vọng lớn trên chặng đường phát triển. Hành trình phía trước đang mở ra nhiều thời cơ, song cũng đặt ra không ít khó khăn và thách thức. Thái Nguyên kiên định mục tiêu “trở thành một trong những Trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030”
[Megastory] Khát vọng Thái Nguyên

1) Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW xác định: Thái Nguyên cùng với các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Lào Cai được xác định hình thành cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng. Chính phủ sẽ tập trung phát triển các hành lang kinh tế gắn với TP Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng; hình thành chuỗi liên kết khu vực động lực của vùng tại vành đai Bắc Giang - Thái Nguyên - Phú Thọ, gắn với vùng Thủ đô Hà Nội; hình thành chuỗi giá trị ngành, sản phẩm của vùng như trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao tại Thái Nguyên và Bắc Giang….

Là một trong 9 địa phương tiếp giáp thủ đô Hà Nội, Thái Nguyên là trung tâm liên kết vùng, kết nối với các tỉnh miền núi phía Bắc với các đô thị công nghiệp đồng bằng Sông Hồng. Với 1 giờ 30 phút di chuyển từ trung tâm Hà Nội đến thành phố Thái Nguyên, 40 phút từ sân bay quốc tế Nội Bài đến các khu, cụm công nghiệp trọng điểm của tỉnh, đây có thể coi là bán kính vàng lựa chọn địa điểm đặt dự án, nhà máy của các nhà đầu tư; thuận lợi tiếp cận trục giao thương quốc tế Việt Nam - Trung Quốc - Asean.

2) Kể từ năm Minh Mạng thứ 12 (tức năm Tân Mão 1831), từ khi chính thức được gọi là tỉnh, trải qua 192 năm xây dựng và phát triển, Thái Nguyên luôn khẳng định vị trí trung tâm vùng trung du, miền núi phía Bắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 ước tăng 5,01%; giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2021-2022 tăng 9,04%/năm, năm 2023 tăng 5,13%; thu ngân sách Nhà nước năm 2023 đang nỗ lực đạt mốc 20.000 tỷ đồng; hết tháng 11 năm 2023, toàn tỉnh cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 47 dự án FDI với tổng số vốn gần 298 triệu USD. Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Định Hóa và huyện Đại Từ). Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 25 toàn quốc; Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) xếp thứ 2; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) ở vị trí thứ 9; Thái Nguyên cũng là một trong 10 địa phương trong cả nước dẫn đầu về Chỉ số chuyển đổi số (DTI).

Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 xác định: Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; Xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện trở thành một trong những tỉnh phát triển ở miền Bắc. Cụ thể: Đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội. Đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao; trung tâm giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe, trung tâm du lịch, trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ; xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành một trong những cực tăng trưởng hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.

Thái Nguyên đang vun đắp những khát vọng lớn trên chặng đường phát triển. Hành trình phía trước đang mở ra nhiều thời cơ, song cũng đặt ra không ít khó khăn và thách thức. Nhân lên bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống của quê hương anh hùng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo; nêu cao ý chí tự lực tự cường, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh thi đua yêu nước, Thái Nguyên kiên định mục tiêu “trở thành một trong những Trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030”./.

[Megastory] Khát vọng Thái Nguyên