Xin chờ trong giây lát...

Green Embassider in Thai Nguyen

12/12/2023 17:00
Dự án Green Embassider - Nâng cao ý thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường của tổ chức Koica Hàn Quốc hiện đang thực hiện tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Thông qua triển khai các khai hoạt động hợp tác, Chương trình giúp học sinh, sinh viên và giáo viên tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh có sự nhìn nhận về vấn đề môi trường, từ đó giúp nâng cao nhận thức về phòng chống biến đổi khí hậu trong giai đoạn tiếp theo thông qua những hoạt động giáo dục ý nghĩa