e magazine
Đại hội XX: Chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX

13/10/2020 20:18

Lễ Bế mạc Đại hội XX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX đã tiến hành chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tập thể BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đề ra. Đây là những tiền đề quan trọng, những thành quả vững chắc tạo động lực để BCH khoá XX hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để đảm bảo cơ cấu, tính kế thừa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội chia tay các đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX, không tiếp tục tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khoá XX.

Đại hội XX: Chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh
Đại hội XX: Chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh
Đại hội XX: Chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa 19, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
Đại hội XX: Chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa 19, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đại hội XX: Chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa 19, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa 19
Đại hội XX: Chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Đồng chí Bùi Hải Tú, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa 19, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy khóa 19
Đại hội XX: Chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Đồng chí Lương Văn Lành, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa 19, Chủ tịch HĐND huyện Định Hóa
Đại hội XX: Chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Đồng chí Vi Thị Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa 19, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Đại hội XX: Chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Đồng chí Trần Xuân Hựu, Ủy viên BCH khóa 19, Giám đốc Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên
Đại hội XX: Chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Đồng chí Lê Kim Phúc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa 19, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy
Đại hội XX: Chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX