Xin chờ trong giây lát...

ANH CÔNG NHÂN SÁNG CHẾ THÀNH CÔNG MÁY UỐNG NƯỚC TỰ ĐỘNG TRONG CHĂN NUÔI

04/09/2022 11:00
Giản dị, cần mẫn với công việc là cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc và trò chuyện với anh Lê Quốc Đạt, sinh năm 1985, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi, thuộc Viện Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp - PTNT). Phụ trách việc chăm sóc trại ngựa sinh sản, anh Đạt đã tìm tòi và đưa ra sáng kiến cải tiến máng uống thủ công thành máng uống tự động phục vụ chăn nuôi ngựa tập trung, góp phần làm lợi hàng chục triệu đồng mỗi năm cho đơn vị.
---------------------------------------
Mr. Le Quoc Dat, who was born in 1985 and is working at the Center for Research and Development of Animal Husbandry in mountainous areas, under the Institute of Livestock Production, Ministry of Agriculture and Rural Development is a very simple and hard-working worker. Mr. Dat is in charge of taking care of the breeding horse farm. He researched and came up with the initiative to improve the manual drinking trough into an automatic drinking trough for concentrated horse breeding, contributing to the benefit of tens of millions of dong per year for the unit.