Xin chờ trong giây lát...

俄罗斯老师激发人们对文学的热情

12/12/2023 16:00
Thực hiện hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học – kỹ thuật và Thỏa thuận giữa hai Bộ Giáo dục Việt Nam – Liên Bang Nga, từ tháng 01/2020 Bộ Giáo dục Liên bang Nga đã cử các chuyên gia và giáo viên Nga sang làm việc tại Phân viện Puskin và trực tiếp giảng dạy tiếng Nga tại các trường học ở Việt Nam theo Dự án nhân văn “Giáo viên Nga giảng dạy ở nước ngoài”. Với sự tham gia của các giáo viên người Nga, những tiết học của học sinh Việt Nam cũng đã trở nên phong phú hơn.