e magazine
[Megastory] Xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân

05/05/2021 22:04

Những kỳ họp Quốc hội xây dựng nền tảng để từ đó tạo ra đột phá, ghi dấu ấn tốt đẹp về kết quả đã làm được, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển. Dấu ấn sắc nét để lại không chỉ đối với các đại biểu trong những năm thực hiện nhiệm vụ người đại biểu nhân dân mà cả trong lòng đồng bào, cử tri cả nước. Đó chính là sự gắn bó mật thiết với nhân dân và vì dân của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Góp phần vào thành công to lớn ấy, Quốc hội nói chung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với cử tri, hoàn thành các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả của Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa trước, gặt hái những kết quả đáng ghi nhận, được Quốc hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, cử tri đánh giá cao, để lại những dấu ấn và bài học giàu cảm xúc, ấn tượng và ý nghĩa.

[Megastory] Xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân

Những kỳ họp Quốc hội xây dựng nền tảng để từ đó tạo ra đột phá, ghi dấu ấn tốt đẹp về kết quả đã làm được, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển. Dấu ấn sắc nét để lại không chỉ đối với các đại biểu trong những năm thực hiện nhiệm vụ người đại biểu nhân dân mà cả trong lòng đồng bào, cử tri cả nước. Đó chính là sự gắn bó mật thiết với nhân dân và vì dân của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Góp phần vào thành công to lớn ấy, Quốc hội nói chung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nói riêng, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với cử tri, hoàn thành các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả của Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa trước, gặt hái những kết quả đáng ghi nhận, được Quốc hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, cử tri đánh giá cao, để lại những dấu ấn và bài học giàu cảm xúc, ấn tượng và ý nghĩa.

Vượt qua muôn vàn khó khăn ở thời điểm ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Quảng trường Ba Đình lịch sử, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã được tổ chức thành công vào ngày 6/1/1946. Đây là cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu để bầu ra Quốc hội của một đất nước vừa mới được khai sinh. Đây cũng là sự kiện chính trị quan trọng nổi bật, đánh dấu một mốc son trong sự phát triển về thể chế nhà nước và thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, đảm bảo quyền lực tối cao thuộc về Nhân dân.

Trong suốt 75 năm qua, ý nghĩa chính trị - lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị, không ngừng được phát huy và thực sự là bài học quý báu đối với sự nghiệp cách mạng nước ta.

[Megastory] Xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân
[Megastory] Xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân

Trải qua 75 năm, với 14 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Các thế hệ đại biểu Quốc hội luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; nhiều đại biểu đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, cống hiến, góp phần to lớn vào sự nghiệp chung của đất nước, của dân tộc.

Song hành với Quốc hội Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cũng đã trải qua 14 nhiệm kỳ với 110 đại biểu. Trong đó, nhiều đại biểu Quốc hội đã giữ những vị trí quan trọng của đất nước và các cơ quan Trung ương như: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh; Nguyên Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Anh hùng LLVTND Phạm Thanh Ngân; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Phạm Xuân Đương... Với cương vị được phân công, các thành viên trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ đã luôn phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, đóng góp hiệu quả trong công tác lập pháp, công tác giám sát và tham gia quyết định những vấn đề lớn của đất nước và địa phương, đồng thời góp phần vào sự đổi mới các hoạt động Quốc hội.

Xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân ÂN
Xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân ÂN
Đặc biệt, bằng nhiều phương thức đổi mới trong hoạt động, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vị thế trong sự phát triển chung của Quốc hội, đồng thời đóng góp tích cực và quan trọng vào sự phát triển của địa phương và đất nước. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 8 đại biểu. Với kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở, với trình độ, học vấn cao; hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, các vị trí chủ chốt ở địa phương, các đại biểu Quốc hội của tỉnh Thái Nguyên đã góp phần đổi mới hoạt động của đoàn theo hướng đi vào chiều sâu, tháo gỡ kịp thời nhiều vấn đề nóng, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.
Góp phần xây dựng hệ thống pháp luật chặt chẽ, sát với thực tiễn
Xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân ÂN
Đối với công tác xây dựng pháp luật, trong nhiệm kỳ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo luật, trên cơ sở tổng kết việc triển khai thực hiện luật hiện hành và ý kiến tham gia đóng góp của các đối tượng chịu sự điều chỉnh của dự án Luật; đồng thời có sự phối hợp với Ban soạn thảo tổ chức hội nghị lấy ý kiến tại địa phương. Bằng phương pháp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức được trên 60 hội nghị xin ý kiến vào các dự án luật, qua đó huy động những người có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn ở các cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức hội nghề nghiệp tham gia góp ý cho các dự án luật với nhiều nội dung góp ý có cơ sở khoa học và thực tiễn. Cùng với đó, các đại biểu chuyên trách, đại biểu là thành viên các Ủy ban của Quốc hội cũng đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến phục vụ công tác xây dựng luật, góp phần đáng kể vào thành công chung trong việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Nâng cao chất lượng giám sát, đổi mới và gắn với các vấn đề trong thực tế tại địa phương
Nhiệm kỳ qua, trong công tác giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát phù hợp với thực tiễn của địa phương với 14 cuộc giám sát. Ngoài những nội dung giám sát được thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở kết quả tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua báo cáo của các ngành của tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Đoàn đại biểu Quốc hội đã lựa chọn những chuyên đề tổ chức giám sát tại địa phương, qua đó làm rõ kiến nghị chính đáng của cử tri, đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn. Đối với công tác phối hợp hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ động điều chỉnh chương trình giám sát của đoàn phù hợp, đồng thời phân công đại biểu Quốc hội tham gia Đoàn giám sát tại địa phương. Do vậy, chất lượng các kiến nghị sau giám sát từng bước được nâng cao, nhiều nội dung kiến nghị được Chính phủ, các cơ quan xem xét, tiếp thu và có điều chỉnh.
Xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân ÂN
Một số kiến nghị cụ thể được Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết như: Tiếp tục chất vấn, kiến nghị về việc thực hiện Nghị định 116 về chi trả phụ cấp đối với cán bộ công chức vùng đặc biệt khó khăn, về trạm thu phí BOT trên tuyến Quốc lộ 3 cũ và xem xét đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân bị hư hỏng, lún, nứt nhà do thi công dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên); Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và các quỹ tài chính… Trong hoạt động chất vấn, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, tập trung nghiên cứu các chính sách liên quan đến nội dung chất vấn. Đồng thời, các vị đại biểu Quốc hội đã dành thời gian lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhiều chiều từ cử tri. Trong nhiệm kỳ đã ghi nhận 12 lượt đại biểu Quốc hội thực hiện quyền chất vấn, 3 ý kiến chất vấn bằng văn bản, 9 ý kiến chất vấn trực tiếp tại hội trường kỳ họp Quốc hội.
Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề chuyên sâu

Điểm nhấn trong kết quả đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa XIV là đã thực hiện trên 190 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó có 13 cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, gắn tiếp xúc với đối thoại và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thông qua đó, hàng trăm lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đã kịp thời chuyển đến UBND, đến các cơ quan Trung ương xem xét trả lời thỏa đáng và nhận được sự đánh giá cao của cử tri và nhân dân trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ, các vị đại biểu và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp gần 370 công dân, qua đó tiếp nhận gần 500 đơn thư. Từ đó, theo dõi, đôn đốc, giám sát, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đơn thư của công dân của các cơ quan có thẩm quyền. Ngoài các hoạt động tại nghị trường của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên còn tích cực tham gia các buổi hội thảo, tăng cường việc trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động đối ngoại, tiếp xúc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu, các bộ, ngành để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân ÂN

Những kết quả đổi mới trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, khóa XIV đã góp phần đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh có tốc độ phát triển nhanh, được cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng.

Dưới đây là một số chỉ tiêu của Thái Nguyên mang tính bứt phá và nằm trong tốp đầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân trên địa bàn đạt 11,1%/năm.

- GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 90 triệu đồng.

- Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng 13,1%/năm, đứng thứ 4 cả nước.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 16,3%/năm.

- Thu ngân sách nhà nước trong cân đối tăng bình quân 16,3%/năm.

- Tạo việc làm tăng thêm bình quân cho 21.500 lao động/năm; giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân 2,06%/năm.

- Đến hết năm 2020, có 103/143 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 97,2% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế và vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân Chương lao động hạng Nhất (lần thứ 2) về xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 đứng thứ 3 toàn quốc, tăng 36 bậc với sự cải thiện rõ nét về điểm số đánh giá cả 6/8 tiêu chính.

- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, Thái Nguyên xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố của cả nước; đứng đầu các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Một nhiệm kỳ Quốc hội mới sắp mở ra. Ngày 23/5/2021 tới đây, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ trở thành ngày hội của toàn dân. Cùng với cả nước, mỗi công dân Thái Nguyên tham gia bầu cử lần này không chỉ là thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình mà còn thể hiện niềm tin vào Đảng, Nhà nước, đặt kỳ vọng vào tương lai tươi đẹp hơn của đất nước mình, địa phương mình. Mỗi lá phiếu của cử tri vì vậy mang trong mình sứ mệnh cao cả là góp phần tiếp tục đổi mới phương thức và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và từng bước khẳng định vị thế trong tiến trình phát triển của đất nước.
Xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân ÂN