e magazine
[Megastory] Vẹn tròn nghĩa tri ân

27/07/2022 19:04

Tháng 7 - mùa tri ân về trong những xúc cảm thiêng liêng của cả dân tộc. Theo suốt chiều dài lịch sử của đất nước, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được các thế hệ người Việt vun đắp, ghi nhớ và tri ân lớp lớp người đã anh dũng hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

[Megastory] Vẹn tròn nghĩa tri ân