Ý kiến của một số đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ mới - đã psts 21.6
Đại biểu Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, Tổ đại biểu HĐND thị xã Phổ Yên

Đại biểu Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, Tổ đại biểu HĐND thị xã Phổ Yên cho hay: "Trước tiên, đây là vinh dự cho bản thân tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm trước cử tri gắn với cương vị là Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, tôi bám sát vào những nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh cũng như trong các chương trình, nghị quyết mà Đảng bộ thị xã Phổ Yên đề ra để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tiếp thu những ý kiến, phản ánh của người dân để từ đó phân loại ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết những ý kiến, kiến nghị, những mong muốn chính đáng của người dân".

Ý kiến của một số đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ mới - đã psts 21.6
Đại biểu Nguyễn Thị Quốc Hòa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, Tổ đại biểu TP Thái Nguyên.

Đại biểu Nguyễn Thị Quốc Hòa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, Tổ đại biểu thành phố Thái Nguyên cho biết: "Tôi sẽ bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động đã cam kết với cử tri khi ứng cử; nỗ lực học tập không ngừng, đặc biệt là những kỹ năng, nghiệp vụ của người đại biểu dân cử, phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, cũng như trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cá nhân mình, cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương".

Ý kiến của một số đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ mới - đã psts 21.6
Đại biểu Nguyễn Thị Loan, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Đại Từ, Tổ đại biểu huyện Đại Từ.

Đại biểu Nguyễn Thị Loan, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Đại Từ, Tổ đại biểu huyện Đại Từ chia sẻ: "Đối với đại biểu tiếp tục tham gia tái cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tham gia cùng với HĐND tỉnh về việc xây dựng chính sách, những chủ trương, những giải pháp để phát huy được thế mạnh của địa phương, cùng tham gia vào quá trình tổ chức triển khai những nghị quyết này".