Xuyên tạc, phủ nhận lịch sử - Trò hề của những kẻ cơ hội chính trị
Xuyên tạc, phủ nhận lịch sử là trò hề lặp lại của những kẻ cơ hội chính trị.

Xuyên tạc, phủ nhận lịch sử, thực chất đó là trò hề lặp lại của những kẻ cơ hội chính trị, với hy vọng hão huyền rằng: nói nhiều sẽ quen tai, rồi chuyển sai thành đúng. Nhưng, lịch sử chỉ có một, sự thật cũng chỉ có một, các sự kiện lịch sử trọng đại không thể vì những lời lẽ xuyên tạc, phủ nhận của một số cá nhân mà mất đi giá trị đích thực của nó.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương cho biết: "Trong tất cả các ngành học, các cấp học phải coi đây là bộ môn khoa học bắt buộc, nhất là trong điều kiện công nghệ điều khiển mãnh liệt như thế này, rất dễ rơi vào sai lầm xem nhẹ truyền thống, xem nhẹ lòng yêu nước, lịch sử, mà ta biết là xem nhẹ lịch sử là một tổn thất lớn về văn hóa, không cho bất cứ ai được xem nhẹ lịch sử".

Ông Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Nếu không hiểu được giá trị của quá khứ, con người sẽ dẫn đến hư hỏng, chà đạp lên những giá trị nhân văn, chà đạp lên những chuẩn mực mà thế hệ cha ông đã gây dựng, đây là sự phai nhạt về lịch sử sẽ mất về văn hóa, mà mất văn hóa có thể sẽ mất tất cả".

Xuyên tạc, phủ nhận lịch sử - Trò hề của những kẻ cơ hội chính trị
Lịch sử là sự thật, luôn khách quan và công bằng.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, những vết thương trong chiến tranh vẫn chưa lùi xa. Thế nhưng bằng sự dối trá, khơi gợi hận thù để lặp lại sai lầm, kích động mâu thuẫn không chỉ là hành động vô luân, vô ơn với tiền nhân, với người hy sinh vì hòa bình, độc lập, thống nhất mà còn là sự phá hoại tương lai của dân tộc.

Ông Ngô Mạnh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Sông Công cho biết: "Hiện nay có nhiều luồng tư tưởng lệch lạc cho rằng tại sao Việt Nam lại phải hy sinh nhiều thế để được độc lập, trong khi một số đất nước họ ví là họ không cần phải hy sinh, đổ máu như vậy mà vẫn được độc lập, nhưng họ không hiểu bản chất của độc lập thật sự là như thế nào. Chúng ta phải đổ máu để có độc lập, đó mới là nền độc lập thực sự, chứ không phải một nền độc lập nghiễm nhiên và lệ thuộc vào nước ngoài".

Lịch sử là sự thật, luôn khách quan và công bằng. Lịch sử cũng không có chữ “Nếu” như các giả thuyết mà những kẻ cơ hội chính trị đã đưa ra. Khoa học lịch sử luôn rộng cửa cho những nghiên cứu mới. Cộng đồng nghiên cứu khoa học cũng luôn muốn tiếp nhận những chi tiết mới được phát hiện nhằm bồi đắp, sáng rõ thêm giá trị cho các sự kiện lịch sử vĩ đại, chứ không phải là sự quay lưng, phỉ báng, bôi nhọ, bóp méo những giá trị của lịch sử .