Xung quanh điểm trúng tuyển đại học 2021 của các trường thành viên Đại học Thái Nguyên.

Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Hồng Quang - Giám đốc Đại học Thái Nguyên trao đổi với Phóng viên Đài PT-TH Thái Nguyên.