Thái Nguyên 27
Cảm giác: 31
Cao/Thấp: 27/27
Độ ẩm: 92%
mây cụm
Cập nhật: 03-08-2021 06:30:45
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 27 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 29 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 34 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 25 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 27 mây rải rác
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 34 mây thưa
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 38 mây rải rác
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 26 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 27 mây cụm
Thứ năm, 05/08/2021 03:00 34 mây cụm
Thứ năm, 05/08/2021 06:00 38 mây cụm
Thứ năm, 05/08/2021 09:00 36 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 12:00 31 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 15:00 29 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 18:00 28 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 21:00 27 mây cụm
Thứ sáu, 06/08/2021 00:00 29 mây cụm
Thứ sáu, 06/08/2021 03:00 35 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 06:00 37 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 09:00 33 mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/08/2021 12:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/08/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/08/2021 18:00 28 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 21:00 27 mây đen u ám
Thứ bảy, 07/08/2021 00:00 29 mây đen u ám
Thứ bảy, 07/08/2021 03:00 34 mây đen u ám
Thứ bảy, 07/08/2021 06:00 35 mây đen u ám
Thứ bảy, 07/08/2021 09:00 34 mây đen u ám
Thứ bảy, 07/08/2021 12:00 31 mây đen u ám
Thứ bảy, 07/08/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/08/2021 18:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/08/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Xúc động hình ảnh đội mưa gác chốt quên mình chống dịch COVID-19

15/05/2021 20:43
Có thể thấy, vào lúc này, khi dịch COVID- 19 đang có những diễn biến rất phức tạp, ở giữa tâm dịch, đã có rất nhiều sự hy sinh của lực lượng tuyến đầu, cán bộ y, bác sĩ. Họ là những người bận rộn nhất, căng thẳng nhất và cũng là người chịu hiểm nguy nhiều nhất. Tuy nhiên, ở nhiệm vụ nào họ cũng đang nỗ lực căng mình để chống dịch, đảm bảo an toàn cho nhân dân.