Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Đặng Xuân Trường đã ký công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên v/v điều tra, xác minh, xử lý việc cung cấp thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19: Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông làm việc cụ thể với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ việc cung cấp thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Yêu cầu Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên có báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung liên quan và kết quả xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 (nếu có). Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước 13h ngày 12/5/2021.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên; Căn cứ các quy định của pháp luật, của ngành Tài chính, xét tính chất, mức độ vi phạm và xét đề nghị của Hội đồng kỷ luật Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, ngày 13/5/2021 Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã ký quyết định số 616 thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Vũ Thùy Dương, công chức Văn phòng thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Lý do kỷ luật: Vi phạm quy định tại khoản 7, điều 8, Nghị định 112 ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Trước đó, bà Vũ Thùy Dương đã có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 trên môi trường mạng xã hội./.