Thái Nguyên 35
Cảm giác: 42
Cao/Thấp: 35/35
Độ ẩm: 60%
mây đen u ám
Cập nhật: 28-07-2021 13:00:47
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 28/07/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 06:00 34 mưa vừa
Thứ tư, 28/07/2021 09:00 34 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 12:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 15:00 28 mưa vừa
Thứ tư, 28/07/2021 18:00 27 mưa vừa
Thứ tư, 28/07/2021 21:00 26 mưa vừa
Thứ năm, 29/07/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 09:00 34 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 18:00 27 mưa vừa
Thứ năm, 29/07/2021 21:00 26 mưa vừa
Thứ sáu, 30/07/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 03:00 32 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 06:00 35 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 09:00 35 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 12:00 31 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 15:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 18:00 28 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 21:00 27 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 29 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 28 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 26 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 31 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 27 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 33 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 37 mây thưa
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Xử lý nghiêm minh hành vi thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19

13/05/2021 22:03
Trước tình hình tỉnh Thái Nguyên và cả nước đang tập trung thực hiện khẩn trương công tác phòng, chống dịch COVID – 19, hiện tượng cung cấp các thông tin sai sự thật về dịch COVID -19 là hành vi sai phạm, cần phải xử lý nghiêm minh.