Trao đổi, học tập kinh nghiệm chuyển đổi số
Đài PT-TH Nghệ An đã tổ chức sản xuất và kinh doanh các sản phẩm trên tất cả các nền tảng số từ đầu năm 2022,.

Xác định chuyển đổi số là cần thiết, từ đầu năm 2022, Đài PT-TH Nghệ An đã tổ chức sản xuất và kinh doanh các sản phẩm trên tất cả các nền tảng số. Trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, truyền dẫn thế hệ mới 5G và trên nền tảng IP, trí tuệ nhân tạo vào sản xuất. Điều này cho phép quy trình kiểm duyệt, quản lý, lưu trữ chương trình rút ngắn thời gian sản xuất và tiết kiệm chi phí.

Tại chương trình sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, các Đài PT-TH Cụm thi đua số 2 đã thảo luận sôi nổi, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi trong tư duy và cách thức tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên, kĩ thuật viên và các bộ phận quản lí, hành chính trong cơ quan báo chí.

Trao đổi, học tập kinh nghiệm chuyển đổi số
Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, truyền dẫn thế hệ mới 5G và trên nền tảng IP, trí tuệ nhân tạo vào sản xuất.

Ông Chu Minh Tuấn, Phó Giám đốc Đài PT-TH Hòa Bình cho biết: "Phải có cái nhìn nhận khách quan, chuyển đổi là phải có sự đầu tư lớn về mặt kinh phí".

Bà Nguyễn Thị Vũ Anh, Giám đốc Đài PT-TH Thái Nguyên chia sẻ: "Mỗi cán bộ viên chức đều phải có khả năng tự học hỏi trau dồi để nâng cao trình độ của mình, đặc biệt với việc khai thác sử dụng các ứng dụng để thực hiện công tác chuyển đổi số, không chỉ trong thực hiện nội dung mà còn phải thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý, quy trình sản xuất, quy trình quản lý nhân sự và các nội dụng liên quan đến hạ tầng để phục vụ cho việc đưa nội dung lên các nền tảng xã hội".

Khẳng định, cơ sở vật chất trang thiết bị công nghệ, tiềm lực tài chính và chất lượng nguồn nhân lực, chính là yếu tố quan trọng, quyết định thành công chương trình chuyển đổi số. Tuy nhiên các Đài PT-TH cho rằng, đây cũng là thách thức trong quá lộ trình thực hiện tự chủ. Do đó, vai trò của ngưòi đứng đầu các đơn vị sẽ là yếu tố tiên quyết trong việc thay đổi tư duy và phương pháp làm việc.

Ông Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Trong công tác chuyển đổi số, việc lãnh đạo chuyển đổi số là rất quan trọng, vì vai trò của người đứng đầu đơn vị rất quan trong việc truyền sự nhiệt huyết của mình trong chuyển đổi số, nó có sự lan tỏa đến các cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị trong việc thực hiện công việc này".

Có thể khẳng định, chuyển đổi số sẽ giúp việc sắp xếp, tổ chức bộ máy và phương pháp quản lý phù hợp để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Đài PT-TH. Và cũng chính là giải pháp duy nhất cho sự phát triển bền vững của ngành phát thanh - truyền hình trong thời gian tới./.