Xin ý kiến nhân dân về danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”
Xin ý kiến nhân dân về danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”