Xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú - đã psts 5.8
Toàn cảnh hội nghị.

Các thành viên trong Hội đồng xét tặng danh hiệu đã được nghe báo cáo tổng hợp quy trình xét tặng các danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú tỉnh Thái Nguyên lần thứ 10. Trải qua Hội đồng xét tặng các cấp, Nghệ sĩ duy nhất đáp ứng phần lớn các tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước và được lấy ý kiến xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" lần này là nghệ sĩ Nguyễn Văn Hưng, diễn viên chèo thuộc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Nghệ sĩ đã có quá trình đóng góp trên 30 năm cho nghệ thuật chèo và đạt nhiều giải thưởng lớn tại nhiều Hội diễn, Liên hoan chuyên nghiệp toàn quốc trong lĩnh vực Sân khấu chèo.

Thảo luận, đánh giá về thành tích, đóng góp của nghệ sĩ và đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định. Hội đồng đã thực hiện bỏ phiếu xét tặng. Kết quả bỏ phiếu kín, 100% thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu nhất trí phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” cho cá nhân nghệ sĩ Nguyễn Văn Hưng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trường hợp được xét đợt này để trình Hội đồng xét tặng cấp Bộ./.