xet cong nhan tx pho yen hoan thanh chuong trinh muc tieu quoc gia xay dung nong thon moi

Sau khi nghe Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và thị xã Phổ Yên báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của thị xã, các ý kiến phản biện của các thành viên của Hội đồng đã đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực và những kết quả trong xây dựng nông thôn mới của thị xã trong thời gian qua. Theo đó, đến nay, 14/14 xã trên địa bàn thị xã Phổ Yên đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên…Thị xã Phổ Yên đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí thực hiện trên 2.000 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, thị xã đã thực hiện nâng cấp và làm mới được trên 720km đường giao thông; 14/14 xã có nhà văn hoá hoặc hội trường đa năng và sân thể thao đạt chuẩn theo quy định; toàn thị xã có 233 nhà văn hóa xóm đạt chuẩn theo quy định. Thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn đạt trên 40 triệu đồng/người/năm (năm 2011 là 14,5 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3% (năm 2010 là trên 10%). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Hội đồng thẩm định. Đồng chí khẳng định tỉnh Thái nguyên nói chung, thị xã Phổ Yên nói riêng sẽ tiếp tục có kế hoạch và chương trình cụ thể để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí thị xã nông thôn mới.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam thống nhất cao với ý kiến của các thành viên Hội đồng, đồng thời đề nghị thị xã Phổ Yên tập trung phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống về tinh thần, vật chất cho người dân, chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, gắn với việc xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và thị xã kiểu mẫu trong thời gian tới./.