Xếp hạng chuyển đổi số 2020: Thái Nguyên đứng thứ 3 ở trụ cột Chính quyền số
Ở trụ cột Chính quyền số, Thái Nguyên xếp thứ 3 toàn quốc

Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cũng là lần đầu tiên, triển khai khảo sát, thu thập, kiểm tra số liệu báo cáo để phục vụ đánh giá Chỉ số chuyển đổi số qua hình thức trực tuyến. Bộ chỉ số chuyển đổi số 2020 cấp tỉnh gồm 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tỉnh Thái Nguyên đứng thứ 12 cả nước, thuộc các tỉnh nhóm 2.

Ở trụ cột Chính quyền số, Thái Nguyên xếp thứ 3. Trong đó, các chỉ số thành phần của trụ cột này đề ở mức cao, như: Chỉ số Thông tin và Dữ liệu số đứng thứ 2; Chỉ số Chuyển đổi nhận thức và Chỉ số Hoạt động Chính quyền số đứng thứ 4.

Những kết quả về xếp hạng chuyển đổi số là động lực để Thái Nguyên hiện thực hóa Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, với mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du miền núi phía Bắc./.