Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với OCOP
Sản phẩm Miến dong Việt Cường của HTX Miến Việt Cường đã được công nhận sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Sản phẩm Miến dong Việt Cường của HTX Miến Việt Cường đã được công nhận sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Có thời điểm, hợp tác xã rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Với những lợi thế đó, sản phẩm đã và đang tiếp cận được nhiều thị trường lớn, tiềm năng. Tuy nhiên, nhiều năm nay vùng nguyên liệu cho miến dong Việt Cường chỉ vỏn vẹn 20ha và phân bố rải rác ở nhiều địa phương.

Anh Nguyễn Văn Ba, Giám đốc HTX Miến dong Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ chia sẻ: "Việc liên kết với một số vùng nguyên liệu cũng gặp khó khăn, chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền tạo điều kiện để HTX mở rộng quy mô sản xuất và vùng nguyên liệu để chủ động nguyên liệu cho HTX sản xuất".

Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với OCOP
Đối với những vùng chè đặc sản trên địa bàn tỉnh, việc xây dựng vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn hữu cơ gắn với OCOP đã được chú trọng.

Một trong những tiêu chí hàng đầu của các sản phẩm OCOP là phải mang đậm nét đặc trưng của địa phương gắn với tổ chức sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn gắn với xây dựng vùng nguyên liệu ổn định; từ đó, tăng cường đầu tư công nghệ để chế biến, bảo quản các sản phẩm chất lượng cao. Đối với những vùng chè đặc sản trên địa bàn tỉnh, việc xây dựng vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn hữu cơ gắn với OCOP đã được chú trọng và tư duy của bà con trong sản xuất nông nghiệp đã dần thay đổi.

Ông Nguyễn Văn Tỵ, Giám đốc HTX chè an toàn Khe Cốc, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương cho hay: "Chúng tôi đã xây dựng thương hiệu chè Khe Cốc, muốn mở rộng vùng nguyên liệu thêm nữa để phát triển lâu dài".

Có thể nói, Chương trình OCOP là một sân chơi quy mô lớn cho những sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của địa phương, góp phần quan trọng trong việc quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Vì vậy, những chính sách hỗ trợ, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng vùng nguyên liệu cho sản phẩm OCOP sẽ là yếu tố quan trọng hàng đầu để Thái Nguyên tiếp tục có thêm những sản phẩm OCOP chất lượng cao, cũng như khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có về sản phẩm nông nghiệp đặc trưng./.