Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh phát biểu

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2021, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT trên toàn quốc có chuyển biến tốt. Cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể: toàn quốc xảy ra trên 11.400 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 5800 người, bị thương trên 8000 người, so với năm 2021 số vụ TNGT giảm 23,3% số người chết giảm 15,5% và số người bị thương giảm 28,1%. Tuy nhiên tình hình trật tự ATGT còn diễn biến phức tạp; mức độ giảm TNGT chưa tương xứng với mức độ giảm của lưu lượng giao thông, còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người...

Đối với tỉnh Thái Nguyên trong năm 2021 toàn tỉnh xảy ra 152 vụ, làm chết 51 người, bị thương 127 người, so với năm 2020 giảm 13 vụ, số người chết giảm 9 vụ và giảm 15,9% số người bị thương.

Năm 2022, Ủy ban ATGT Quốc gia xây dựng kế hoạch Năm An toàn giao thông với chủ đề: “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với tinh thần “vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Ban ATGT các tỉnh, thành phố cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ATGT; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác đảm bảo trật tự ATGT; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, xử lý các điểm đen về ATGT; tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa... giảm dần phụ thuộc vào đường bộ; xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến của Chính phủ, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh đề nghị Ban ATGT tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ. Trong năm 2022, các cấp ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, nhất là dịp tết nguyên đán sắp tới. Đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân, thực hiện văn hoá giao thông theo chủ đề của năm 2022; các cơ quan báo chí của tỉnh tăng thời lượng và đa dạng hình thức tuyên truyền sinh động trên các loại hình báo chí và các nền tảng số và mạng xã hội.