Xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ quyết tâm, đột phá
Toàn cảnh phiên bế mạc

Đề cập đến nội dung về một số vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.

Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên 3 nhiệm kỳ liên tiếp, tại hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chọn nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bàn và quyết định những định hướng chiến lược cho cả nhiệm kỳ. Điều đó đã tạo dấu ấn sâu đậm trong Đảng và trong Nhân dân về “Nghị quyết Trung ương 4”.

Ngay sau khi kiện toàn xong về tổ chức, nhân sự cho nhiệm kỳ mới, công việc Trung ương quan tâm đầu tiên là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Một trong những nội dung quan trọng mà hội nghị Trung ương 4 thực hiện đó là tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Nhìn thẳng, đánh giá đúng sự thật để tiếp tục đề ra những biện pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong thời gian tới – đó là điều mà nhân dân trông đợi.

PGS.TS Đỗ Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên chia sẻ nhận xét: “Có tới 110 cán bộ do Trung ương quản lý trong đó 27 người là Ủy viên và Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Ủy viên và Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị phải thi hành kỷ luật Đảng ở nhiều mức độ khác nhau, thậm chí còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mấy ngày qua, dư luận cũng nóng lên khi có 9 cán bộ quân đội trong đó nhiều người mang quân hàm cấp tướng giữ trọng trách trong lực lượng Cảnh sát biển. Đó là những con số không vui. Nhưng xét ở một khía cạnh khác, đó lại là tín hiệu tích cực, tín hiệu vui, đúng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là đấu tranh chống tham nhũng “không có vùng cấm”.

Ông Đinh Danh Hải, Cán bộ Hưu trí phường Quang Trung, TP Thái Nguyên thì cho rằng: “Vấn đề này Đảng và Nhà nước cho rằng cần phải làm và làm tốt hơn nữa. Hội nghị Trung ương 4 lần này, đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh là cần quyết liệt và quyết liệt hơn nữa, cho thấy sự rất quan tâm này”.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ quyết tâm, đột phá
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên dự Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ cơ bản để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; trong đó khẳng định tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại hội nghị lần này, Trung ương đã thảo luận nhằm tạo sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Nhiều vấn đề mới đã được đề cập và bổ sung, được đông đảo cán bộ, Đảng viên và nhân dân đánh giá cao.

Ông Bùi Viết Từng, xóm Hưng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ cho biết: “Tôi cho rằng Nghị quyết Trung ương 4 lần này đã gắn xây dựng và chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Đây là tư tưởng hoàn toàn đúng đắn. Hệ thống chính trị là cánh tay vươn dài của Đảng. Đó chính là thể hiện quan điểm lấy dân làm gốc”.

PGS.TS Đỗ Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên tiếp tục phân tích: “Tham nhũng là phải dựa vào tiêu cực. Muốn tham nhũng phải có tiêu cực mới thực hiện được. Kỳ này, đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh muốn chống tham nhũng phải chống cả tiêu cực là phòng, chống tham nhũng và tiêu cực. Nó bao trùm lên các vấn đề mà trước đây có thể chúng ta đánh giá hoặc chưa lường hết được sự nguy hại của nó”.

Với những nội dung, yêu cầu mới, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII sẽ tiếp tục tạo những dấu ấn đậm nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tạo tiền đề quan trọng để Đảng ta tiếp tục ban hành các chủ trương đột phá, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện./.