Xác định rõ trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch công tác phòng chống tội phạm. Công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã hướng nhiều đến cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội. Công tác phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả nổi bật; công tác điều tra, truy tố, xét xử thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai; tỷ lệ điều tra khám phá vượt chi tiêu Quốc hội và Bộ Công an đề ra: tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 90,9 %, vượt chi tiêu 0,9 %; tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,7 % so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt 92,8 %, vượt chỉ tiêu 17,8 %; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 95,2 %, vượt chỉ tiêu 5,2 %; số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ nhiều hơn so với cùng kỳ, qua đó kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, không để tội phạm lộng hành; tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Về nhiệm vụ công tác năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm với từng giải pháp cụ thể. Các ý kiến phát biểu được cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tiếp thu và bổ sung vào kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Xác định rõ trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kết quả trên là sự phấn đấu của toàn Đảng bộ, các ngành, các cấp và của Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, trong đó có phần đóng góp quan trọng của ngành Công an. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Cần xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nêu cao tính gương mẫu, đi đầu của cán bộ đảng viên; tập trung đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và làm tốt công tác vận động quần chúng Nhân dân trong việc tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; đẩy mạnh công tác tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội để phát huy một cách tốt nhất vai trò của Nhân dân đối với công tác này.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức cũng đã công bố các quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.