Vũ điệu “Sứ mệnh thanh niên”

Xây dựng các video clip nhảy dựa trên trích đoạn giai điệu của ca khúc “Sứ mệnh Thanh niên” là một trong những hoạt động tiêu biểu triển khai cụ thể hóa đợt sinh hoạt với chủ đề “Thái Nguyên trong trái tim tuổi trẻ” hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Thái Nguyên” do Ban Thường vụ tỉnh đoàn phát động.

Các video sẽ được thực hiện gắn với việc giới thiệu danh lam thắng cảnh, nét đẹp văn hóa, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ đơn vị, địa phương.

Vũ điệu “Sứ mệnh thanh niên”

Thái Nguyên là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước có hoạt động gắn với việc quảng bá ca khúc chính thức của Đại hội đoàn. Một hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.