Thái Nguyên 34
Cảm giác: 41
Cao/Thấp: 34/34
Độ ẩm: 77%
mây đen u ám
Cập nhật: 27-07-2021 20:00:43
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 27/07/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/07/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/07/2021 06:00 33 mây đen u ám
Thứ ba, 27/07/2021 09:00 35 mây cụm
Thứ ba, 27/07/2021 12:00 36 mây cụm
Thứ ba, 27/07/2021 15:00 32 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/07/2021 18:00 29 mưa vừa
Thứ ba, 27/07/2021 21:00 26 mưa vừa
Thứ tư, 28/07/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 09:00 33 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 15:00 27 mưa vừa
Thứ tư, 28/07/2021 18:00 26 mưa vừa
Thứ tư, 28/07/2021 21:00 25 mưa vừa
Thứ năm, 29/07/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 12:00 28 mây đen u ám
Thứ năm, 29/07/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 03:00 32 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 06:00 36 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 09:00 34 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 12:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 18:00 28 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 21:00 27 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 29 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 31 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 33 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng