Việt Nam đóng góp tích cực vào phát triển bền vững trong khu vực

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan kiêm nhiệm Đại diện thường trực của Việt Nam tại ESCAP Phan Chí Thành.

Đây là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan kiêm nhiệm Đại diện thường trực của Việt Nam tại ESCAP Phan Chí Thành khi trả lời phỏng vấn nhân dịp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự Khóa họp hằng năm lần thứ 78 của ESCAP tại Bangkok, Thái Lan.

Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và nội dung chính của Khóa họp hằng năm lần thứ 78 của ESCAP?

Đại sứ Phan Chí Thành: Khóa họp thường niên ESCAP là hội nghị lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, xem xét và thảo luận tất cả các vấn đề kinh tế-xã hội và thúc đẩy hợp tác khu vực, đẩy mạnh tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) ở mỗi quốc gia thành viên và trên toàn khu vực.

Khóa họp lần thứ 78 của ESCAP diễn ra từ ngày 23-27/5/2022, trong bối cảnh đặc biệt, các nước trong khu vực bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Tình hình thế giới và khu vực đang có những bất ổn, xung đột, tiến trình phát triển bền vững đang gặp phải nhiều trở ngại. Các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh đang trở thành gánh nặng với nhiều nước trong khu vực, nhất là các nước đang phát triển và kém phát triển.

Với chủ đề "Chương trình nghị sự chung nhằm thúc đẩy phát triển bền vững tại châu Á- Thái Bình Dương", Khóa họp lần thứ 78 của ESCAP được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ESCAP (1947-2022), là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được về phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đối thoại về tương lai hợp tác, liên kết khu vực để ứng phó với các thách thức, thúc đẩy Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và thực hiện cam kết không ai bị bỏ lại phía sau.

Với mục tiêu đó, nội dung của Khóa họp lần thứ 78 ESCAP sẽ tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi hiện nay của khu vực như phục hồi và xây dựng lại tốt hơn; thúc đẩy thương mại, đầu tư, bảo đảm kết nối và chuỗi cung ứng bền vững; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và tận dụng các cơ hội từ công nghệ số; hiện thực hóa các hành động khí hậu nhằm bảo vệ con người và sức khỏe của hành tinh…

Đại sứ đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ của ESCAP dành cho Việt Nam trong thời gian qua?

Đại sứ Phan Chí Thành: Hoạt động của ESCAP chủ yếu là trợ giúp Chính phủ các nước về kỹ thuật, tư vấn chính sách, nghiên cứu và phân tích đánh giá tình hình kinh tế-xã hội ở khu vực và các nước thành viên, huấn luyện và đào tạo chuyên gia, phổ biến thông tin và kinh nghiệm phát triển.

Trong đó tập trung vào 9 lĩnh vực chính gồm: Chính sách kinh tế vĩ mô, giảm nghèo và tài chính cho phát triển; thương mại, đầu tư và sáng tạo; giao thông; môi trường và phát triển; công nghệ thông tin-truyền thông và giảm thiểu rủi ro thiên tai; phát triển xã hội; thống kê; hoạt động tiểu khu vực hướng nhằm thúc đẩy phát triển bền vững; năng lượng.

Thời gian qua ESCAP đã có nhiều hỗ trợ tích cực và thiết thực cho Việt Nam trên 2 phương diện chính là hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực cán bộ thông qua các khoá đào tạo, hội thảo chuyên đề do ESCAP tổ chức về nhiều lĩnh vực như chính sách kinh tế vĩ mô, các vấn đề xã hội, phát triển nông nghiệp, giao thông vận tải, thông tin-truyền thông, thống kê, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường...

Nhiều chương trình hợp tác với ESCAP có ý nghĩa quan trọng, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội và tiến trình thực hiện SDG của Việt Nam, trong đó nổi bật là việc xây dựng hệ thống dữ liệu và thống kê về tình hình thực hiện SDG ở cấp quốc gia.

ESCAP đã và đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các cơ quan Quốc hội Việt Nam nâng cao năng lực và vai trò trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Đại sứ có đánh giá, nhận xét như thế nào về đóng góp của Việt Nam trong ESCAP kể từ khi tham gia ủy ban này?

Đại sứ Phan Chí Thành: Thời gian qua, Việt Nam đã tham gia chủ động, tích cực, thực chất, đa dạng và có trách nhiệm trong tất cả các hoạt động và cơ chế của Ủy ban, không chỉ tham gia đóng góp, xây dựng văn kiện và định hướng hợp tác của ESCAP mà còn đưa ra nhiều đề xuất, giải pháp mang tính tổng thể và dài hạn đối với những vấn đề cấp bách trong phát triển bền vững tại khu vực hiện nay, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực.

Việt Nam và ESCAP duy trì thường xuyên đối thoại cấp cao, tham dự các khóa họp thường niên, hội nghị Bộ trưởng/Diễn đàn cấp cao chuyên ngành do ESCAP tổ chức.

Các bộ, ngành Việt Nam hiện đang tích cực tham gia các hoạt động của các trung tâm/cơ chế khu vực trực thuộc ESCAP như Trung tâm Phát triển hệ thống quản lý thông tin thiên tai châu Á-Thái Bình Dương (APDIM), Trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp bền vững (CSAM), Trung tâm đào tạo châu Á-Thái Bình Dương về công nghệ thông tin và liên lạc vì phát triển (APCICT), Trung tâm chuyển giao kỹ thuật (APCTT), Viện thống kê châu Á-Thái Bình Dương (SIAP). Đặc biệt, từ năm 2018-2022, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò là Chủ tịch Hội đồng điều hành CSAM, được các nước đánh giá cao.

Theo Đại sứ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự Khóa họp lần này có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ giữa Việt Nam và ESCAP?

Đại sứ Phan Chí Thành: Việc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự Khóa họp lần này có ý nghĩa quan trọng nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc, 75 năm thành lập ESCAP.

Đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong quan hệ với Liên Hợp Quốc và ESCAP tiếp tục sâu sắc và thực chất hơn; thúc đẩy tiến trình đối thoại, hợp tác với các nước thành viên, phát huy hiệu quả sự hỗ trợ của ESCAP để thực hiện các chiến lược, mục tiêu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là quá trình phục hồi và phát triển bền vững sau đại dịch COVID-19, cũng như triển khai các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Xin cảm ơn Đại sứ!