Xin chờ trong giây lát...

Tạo thế và lực cho giai đoạn phát triển mới

24/01/2021 14:17
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyên Phú Trọng đã khẳng định. những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn nổi bật, là điểm tựa cho nhiệm kỳ tiếp theo mà còn tạo ra niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. Trước thềm Đại hội, Đài PT-TH Thái Nguyên đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những thành quả ấn tượng đó.