Thái Nguyên 27
Cảm giác: 31
Cao/Thấp: 27/27
Độ ẩm: 94%
mây cụm
Cập nhật: 23-04-2021 08:30:26
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 12:00 27 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 15:00 25 mây rải rác
Thứ sáu, 23/04/2021 18:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 06:00 29 mưa vừa
Chủ nhật, 25/04/2021 09:00 29 mưa vừa
Chủ nhật, 25/04/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 18:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 25/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 09:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 09:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 15:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 27/04/2021 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 21:00 20 mây đen u ám
Thứ tư, 28/04/2021 00:00 21 mưa nhẹ
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Đại Từ tập trung phát triển đô thị theo tiêu chí thị xã

04/03/2021 22:47
Trước đây Đại Từ là địa phương thuần nông, đời sống kinh tế chưa phát triển, hệ thống hạ tầng đô thị còn hạn chế, chưa có các khu dân cư, các trung tâm đô thị, trung tâm thương mại quy mô. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, Đại từ đã có những bước chuyển tích cực nhất là việc thu hút các nhà đầu tư xây dựng các khu trung tâm thương mại, khu đân cư, khu đô thị khiến bộ mặt đô thị của huyện có những thay đổi tích cực. Đặc biệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra mục tiêu cơ bản đạt các tiêu chí để trở thành thị xã vào năm 2025.

Video mới

    Trước         Sau