Xin chờ trong giây lát...

Phát triển y tế phổ cập và chuyên sâu

28/09/2020 10:09
Phát triển Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2017–2020 là một trong 8 chương trình trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015–2020. Mục tiêu quan trọng của chương trình là nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế. Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh việc sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bộ máy, ngành y tế Thái Nguyên đã tích cực đào tạo nhân lực, chú trọng đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ phát triển. Sau 3 năm thực hiện chương trình, khoảng cách phát triển giữa y tế các tuyến đang dần được rút ngắn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Video mới

    Trước         Sau