Thái Nguyên 30
Cảm giác: 35
Cao/Thấp: 30/30
Độ ẩm: 70%
mây thưa
Cập nhật: 26-09-2021 13:30:55
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 26/09/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 06:00 30 mưa vừa
Chủ nhật, 26/09/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 21:00 24 mây rải rác
Thứ hai, 27/09/2021 00:00 25 mây rải rác
Thứ hai, 27/09/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 15:00 25 mây rải rác
Thứ hai, 27/09/2021 18:00 25 mây rải rác
Thứ hai, 27/09/2021 21:00 24 mây thưa
Thứ ba, 28/09/2021 00:00 25 mây thưa
Thứ ba, 28/09/2021 03:00 31 mây thưa
Thứ ba, 28/09/2021 06:00 33 mây thưa
Thứ ba, 28/09/2021 09:00 32 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 28/09/2021 12:00 28 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 28/09/2021 15:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 28/09/2021 18:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 28/09/2021 21:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/09/2021 00:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/09/2021 03:00 31 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/09/2021 06:00 33 mây thưa
Thứ tư, 29/09/2021 09:00 32 mây rải rác
Thứ tư, 29/09/2021 12:00 28 mây rải rác
Thứ tư, 29/09/2021 15:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/09/2021 18:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/09/2021 21:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 30/09/2021 00:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 30/09/2021 03:00 30 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 30/09/2021 06:00 33 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 30/09/2021 09:00 32 mây rải rác
Thứ năm, 30/09/2021 12:00 28 mây rải rác
Thứ năm, 30/09/2021 15:00 26 mây rải rác
Thứ năm, 30/09/2021 18:00 25 mây rải rác
Thứ năm, 30/09/2021 21:00 24 mây thưa
Thứ sáu, 01/10/2021 00:00 26 mây rải rác
Thứ sáu, 01/10/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 01/10/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

名为“我爱我们的祖国”的节日

22/10/2020 11:12
趁越南年青联协会64周年成立的传统日(1656年10月15日 - 2020年10月15日)之际,10月17日,太原省青年联协会已与省共青团和省大学生协会配合在名为名为“2020年的我爱我们的祖国”之日举行团会干部的体育比赛 。