Xin chờ trong giây lát...

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V

29/09/2020 16:36
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 diễn ra ngày 29/9, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã trình bày diễn văn khai mạc. Diễn văn nhấn mạnh đại hội lần này là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và làm tốt công tác khen thưởng trong giai đoạn 2020-2025.