Về việc Thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (ctts 3-3)
Luật Hòa giải đã tạo lên sự đồng thuận trong nhân dân và các tổ chức thực thi pháp luật

Theo đó, Luật này quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Với việc ra đời luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã tạo lên sự đồng thuận trong nhân dân và các tổ chức thực thi pháp luật.

Chị Trương Thị Thu Trang, Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết ý kiến: “Tôi thấy luật hòa giải này rất là thiết thực đối với người dân chúng tôi. Bởi vì, thông qua hòa giải, chúng tôi hiểu hơn về khúc mắc của mình trong quá trình tranh chấp. Khi mà được làm việc với hòa giải viên tôi thấy các đồng chí đã giải thích cặn kẽ, thái độ hòa nhã, giúp chúng tôi cởi mở hơn trong quá trình giải quyết vấn đề”.

Ông Phùng Văn Thành, Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên cho rằng: “Tôi thấy là có một số vấn đề cần có hướng dẫn cụ thể của Tòa án nhân dân tối cao làm sao để có cơ chế phối kết hợp giữa các hòa giải viên với các thẩm phán. Đây là giai đoạn đầu nên trong quá trình làm việc vẫn còn thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa hòa giải viên với các thẩm phán. Đây cũng là một trong những việc khó trong việc thực hiện Luật hòa giải”.

Ông Lê Quý My, Chánh án Tòa án nhân dân, thành phố Thái Nguyên cho biết: “Việc Luật ra đời và được thực thi đã tạo điều kiện cho chúng tôi có thêm thời gian để giải quyết các vụ việc phát sinh, giảm bớt áp lực về thời hạn, thời gian chuẩn bị xét xử các vụ việc khác theo quy định của pháp luật về tố tụng”.

Kể từ khi Luật Hòa giải đối thoại chính thức có hiệu lực, tại Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã nhận được 161 đơn khởi kiện , đơn yêu cầu tòa án giải quyết.

Theo đó, có 7 vụ việc được chuyển sang tiến hành hòa giải, đối thoại tại tòa án, đã có 1 việc hòa giải thành, các vụ việc còn lại đang tiếp tục trong thời gian tiến hành hòa giải theo quy định. Với công tác dân vận này cũng góp phần tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, triệt tiêu những mâu thuẫn có thể phát sinh khi các tranh chấp phải giải quyết bằng việc mở phiên tòa; góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của Nhà nước và nhân dân.