Về nguồn nhân dịp 71 năm ngày thành lập Hội Nhà báo (CTTS 20-4)
Các thành viên trong đoàn Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tại Di tích thành lập Hội Nhà báo.

Tại khu di tích thành lập Hội Nhà báo, Đoàn đã ôn lại truyền thống 71 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Nhà báo Việt Nam. Trải qua gần 29 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên hiện có 260 hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội, liên chi hội. Trong những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh đã tích cực tham mưu cho các cơ quan chức năng xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển, quản lý báo chí, quan tâm tới việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, người làm báo.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã kính cẩn nghiêng mình, thắp nén tâm nhang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Bác trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, nguyện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng báo chí phục vụ đắc lực công tác tuyên truyền, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển./.