uy ban kiem tra tinh uy thai nguyen hop ky thu 15
Toàn cảnh kỳ họp

Về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã và đồng chí Hà Mậu Long, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đình (huyện Phú Bình): đồng chí Hà Mậu Long với trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy nhưng đã có vi phạm thiếu gương mẫu trong việc thực hiện Luật Đất đai, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Vi phạm của đồng chí Hà Mậu Long là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác đến mức phải thi hành kỷ luật. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (Quy định số 102-QĐ/TW), đồng chí Hà Mậu Long phải bị thi hành kỷ luật với hình thức kỷ luật cách chức. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, đồng chí Hà Mậu Long đã thành khẩn, tự giác nhận trách nhiệm, khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách, coi đây là bài học sâu sắc cho bản thân. Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Hà Mậu Long còn có nguyên nhân do khuyết điểm vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND xã Thượng Đình. Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 4 của Quy định số 102-QĐ/TW về việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trong thi hành kỷ luật Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hà Mậu Long với hình thức cảnh cáo. Đối với những khuyết điểm vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thượng Đình, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao cho Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình xem xét trách nhiệm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã Thượng Đình và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra: Thành ủy Thái Nguyên, Thành ủy Sông Công, Thị ủy Phổ Yên, Huyện ủy Võ Nhai, Huyện ủy Đại Từ, Huyện ủy Phú Lương, Huyện ủy Đồng Hỷ, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Qua kiểm tra tại 10 đơn vị cho thấy cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng; chủ động ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế làm việc, quy chế phối hợp, chương trình KTGS toàn khóa và hàng năm...Tuy nhiên, việc xây dựng chương trình KTGS của cấp ủy có nơi còn chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đối tượng KTGS còn chồng chéo, nội dung KTGS chưa tập trung nhiều vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm (như: Công tác cán bộ, quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, sử dụng tài chính, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, kê khai tài sản thu nhập...). Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng còn ít. Trong quá trình KTGS đối với các tổ chức đảng còn chưa gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm vẫn còn tình trạng chưa cương quyết, cá biệt có trường hợp xử lý kỷ luật đảng viên không đúng thẩm quyền...

Cũng tại cuộc họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiếp thu và xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra. Đồng thời, thông qua kế hoạch sơ kết công tác 6 tháng đầu năm nay của ngành Kiểm tra Đảng tỉnh và chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết công tác KTGS 6 tháng đầu năm của 16 tỉnh khu vực trung du miền núi phía Bắc dự kiến sẽ được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức tại Thái Nguyên vào đầu tháng 7 tới./.