Ứng dụng hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử
Toàn cảnh hội nghị

Sổ tay được xây dựng từ 10/09 - 25/10 và đang trong quá trình chạy thử, đánh giá ứng dụng giai đoạn 1 với 9 hạng mục, 120 chức năng, sử dụng 2 nền tảng công nghệ, có khả năng mở rộng, nâng cấp các tính năng và tích hợp các công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo. Sau thời gian thử nghiệm, phần mềm đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử có tính ưu việt, tiện ích, phù hợp trong tiến trình chuyển đổi số hiện nay và bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Để triển khai hiệu quả, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện về phần nội dung và các giải pháp kỹ thuật bảo đảm tính tiện ích, tiện dụng, thông tin chính xác, chuyên ngành. Ứng dụng phần mềm sẽ được triển khai tới các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh từ 1/12.

Dự kiến ứng dụng sẽ hoàn thiện trước 31/12 và triển khai rộng rãi tới các tất cả các đảng bộ, chi bộ trong toàn tỉnh.