UBND tỉnh tổ chức đối thoại công dân tháng 4 năm 2021 - đã psts 29.4
Toàn cảnh buổi đối thoại.

Bà Vy Thị Hồng Loan trú tại tổ 13, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên khiếu nại về việc Công ty Điện ảnh Bắc Thái cho thôi việc không đúng chính sách, hiện nay, chưa được cơ quan nhà nước ban hành quyết định cho thôi việc, đề nghị được hưởng chế độ hưu trí theo quy định từ thời điểm bà Loan đủ 55 tuổi tức là từ ngày 23/10/2006. Sau khi xem xét đơn khiếu nại các thành viên tổ công tác cùng các ban, ngành liên quan thống nhất báo cáo UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết vụ việc theo hướng vận dụng chính sách hỗ trợ cho bà Vy Thị Hồng Loan theo số năm công tác, hệ số lương quy đổi và mức lương cơ sở tại thời điểm hiện nay. Giao cho TP Thái Nguyên căn cứ theo điều kiện thực tế của gia đình bà Loan huy động các nguồn lực khác để hỗ trợ gia đình bà Loan.

Bà Trịnh thị Song Hà trú tại tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên khiếu nại Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 3/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giải quyết khiếu nại của bà Hà, trong đó, giao cho UBND TP Thái Nguyên hướng dẫn bà Hà làm thủ tục đăng kí đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 257,7m², bà Hà đề nghị đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đinh bà đối với diện tích đất không tranh chấp trong phạm vi đất gia đình bà đang sử dụng khoàng 800m². Về vấn đề này, các ngành chức năng thống nhất: đề nghị bà Hà hoàn thiện hồ sơ thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 257,7m² theo quy định. Đối với diện tích đất còn lại bà Hà đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao UBND TP Thái Nguyên, UBND phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra, rà soát báo cáo để đề xuất phương án giải quyết cụ thể./.