ubnd tinh thai nguyen lam viec voi nha dau tu ve viec thue dat tai kcn song cong ii
Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Electric Motorcyle Yadea Việt Nam đề xuất 2 phương án thuê đất để triển khai đầu tư Dự án nhà máy sản xuất sản phẩm xe máy điện, xe đạp điện tại Khu công nghiệp Sông Công II.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Thái Nguyên sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để công ty triển khai đầu tư nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Sông Công II; giao các sở, ngành liên quan, thành phố Sông Công chủ động phối hợp sớm hoàn thành thủ tục giao đất trước 15/8, đồng thời, tham mưu, hoàn thiện về giá thuê đất tại Khu công nghiệp Sông Công II để UBND tỉnh công bố chính thức trong tháng 8. Về phía Công ty TNHH Electric Motorcyle Yadea Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngay sau khi hoàn tất thủ tục về giao đất và công bố giá thuê đất, công ty cần thực hiện cam kết ký hợp đồng thuê đất đối với Khu công nghiệp Sông Công II sớm, đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành./.