UBND tỉnh Thái Nguyên họp Phiên thứ 18
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Phiên họp thứ 18

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chúng ta vừa bước sang năm mới 2023 với nhiều kết quả đạt được quan trọng, toàn diện về phát triển KTXH, những thành tựu nổi bật, đáng phấn khởi về mọi mặt sẽ là tiền đề, là điều kiện thuận lợi để bước vào năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, đồng lòng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ, kinh tế xã hội đã đề ra. Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND đề nghị thành viên UBND tỉnh, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ tình hình kinh tế xã hội, đánh giá đầy đủ những tác động, dự báo thuận lợi, khó khăn, từ đó kịp thời phát hiện chỉ ra những tồn tại, thiếu xót, tham mưu, đề xuất giải pháp đột phá tháo gỡ khó khăn tạo hành lang pháp lý vững chắc để triển khai thực hiện tốt, thông suốt kế hoạch, chương trình công tác ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2023.

Theo đó, tại phiên họp thường kỳ thứ 18, UBND tỉnh nghe, thảo luận và cho ý kiến vào 6 nội dung lớn, trong đó đáng chúng ý bao gồm: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2023; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận TP Sông Công, là đô thị loại II; Báo cáo sơ kết thực hiện Kế hoạch thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (không bao gồm thu tiền sử dụng đất và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết) bảo đảm tốc độ tăng bình quân 10%/năm. Báo cáo đề xuất, phương án thiết kế sơ bộ đường Hồ Núi Cốc và phương án thiết kế sơ bộ dự án tuyến đường liên kết, kết nối tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang đoạn từ km11+500, DT 261 đến QL37 ngã ba Khuôn Ngàn.

Thảo luận, tham gia ý kiến đối với phương án thiết kế sơ bộ đường Hồ Núi Cốc và phương án thiết kế sơ bộ dự án tuyến đường liên kết, kết nối tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang đoạn từ km11+500, DT 261 đến QL37 ngã ba Khuôn Ngàn. Về quan điểm chung các đại biểu đều tập trung đánh giá đây là 2 tuyến đường có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là phát triển du lịch, dịch vụ, phù hợp với quy hoạch gia thông Quốc gia và định hướng phát triển Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc. Đối với phương án thiết kế sơ bộ, các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp với các sở, ngành, địa phương làm rõ, tính toán kỹ lưỡng các yếu tố liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng, quy hoạch giao thông đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là phù hợp với hoạch tỉnh, quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia. Bên cạnh đó cần xem xét đánh giá sát tổng mức đầu tư, đặc biệt là kinh phí dành cho giải phóng mặt bằng để đảm bảo khi có đủ điều kiện bắt tay vào triển khai việc bố trí nguồn lực của tỉnh cộng với kinh phí hỗ trợ từ Trung ương kịp thời phục vụ dự án.

Thảo luận về tình hình KT-XH tháng 1, các đại biểu thống nhất nhận định, tình hình phát triển KT-XH tiếp tục giữ đà tăng trưởng ổn định. Nhiều chỉ số quan trọng đạt kết quả tốt như: Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tháng 01 tăng 4,91% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh tính đến hết tháng 01/2023 đạt 1.527,1 tỷ đồng, bằng 7,6% dự toán năm; Tổng giá trị xuất khẩu tháng 01/2023 đạt 1.801,4 triệu USD, tăng 25,4% so với tháng trước. Các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, ngân hàng, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng đều duy trì ổn định và tăng trưởng tốt.

Quá trình thảo luận, các đại biểu đã phấn tích, làm rõ và đề xuất một số nội dung về thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo bền vững, công tác xây dựng chỉnh trang đô thị, phát triển, nâng cấp hệ thống đường giao thông, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình sản xuất, thu hút đầu tư vào Các khu công nghiệp, tiến độ đề nghị phê duyệt quy hoạch tỉnh, công tác triển khai thực hiện các công trình dự án trọng điểm....vv….

Riêng về tình hình thu Ngân sách Nhà nước tháng 1/2023, tuy đạt sấp xỉ 8% so với tiến độ cả năm, phần lớn những lĩnh vực thu chiếm tỷ trọng lớn cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên dự báo với những diễn biến mới của kinh tế trong nước và quốc tế, để đảm bảo duy trì tăng trưởng thu Ngân sách 10% hàng năm, cần tiếp tục có những giải pháp tích cực, phù hợp với từng giai đoạn, trong đó quan tâm 3 nhóm giải pháp lớn là quản lý chặt chẽ nguồn thu, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tiếp tục đẩy mạnh CCHC trong lĩnh vực Thuế. Đối với các báo cáo, tờ trình xin ý kiến Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh, các đại biểu cơ bản thống nhất nội dung, tuy nhiên đề nghị cơ quan tham mưu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến tính pháp lý, kế hoạch bố trí nguồn lực và các định mức chi tiêu, phân bổ sao cho phù hợp với mục tiêu đề án và quy định khác có liên quan.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong tháng 2 và thời gian tới: Các cơ quan, sở ban ngành, các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ nhất là tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác. Năm 2023 là năm bản lề với việc tiếp tục đảy nhanh thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, vì thế Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan đơ vị liên quan tích cực, chủ động triển khai, tổ chức thi công các công trình giao thông có vai trò kết nối quan trọng, điển hình như đường liên kết vùng phấn đấu hoàn thành về trước kế hoạch ít nhất tứ 6 tháng trở lên. Nếu để chậm, sai, thiếu xót ở đâu thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện thiếu xót để đề xuất giải pháp khắc phục tháo gỡ với tinh thần không sợ sai mà chỉ sợ thấy sai nhưng không sửa, không khắc phục và không giám chịu trách nhiệm. Tiếp tục Bên đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó chú trọng, chuyển đổi số trong công tác Thu ngân sách. Các cấp, các ngành, các dịa phương chú trọng quan tâm công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nhiệm vụ trước mắt là tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 an toàn, tiết kiệm, trang trọng, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Với tinh thần chủ trương đúng, đồng thuận cao, hành động quyết liệt đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2023 các cấp, các ngành nỗ lực quyết tâm phấn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.