tx pho yen chinh trang do thi chao mung dai hoi dai bieu dang bo thi xa lan thu ii nhiem ky 2020 2025
Thị xã Phổ Yên triển khai công tác trang trí khánh tiết, chỉnh trang, tạo mỹ quan đô thị.

Thị xã đã treo băng rôn các loại trên các tuyến đường; thiết kế lắp đặt 20 cụm pano lớn nhỏ tại khu vực trung tâm thị xã; cắt tỉa cây xanh, trồng hoa trang trí trong khuôn viên Trụ sở Thị ủy, HĐND, UBND; sửa chữa lắp đặt hệ thống đèn trang trí, chiếu sáng đô thị; tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, góp phần tạo không khí sôi nổi, phấn khởi và niềm tin, đồng thuận hướng về đại hội./.