Đánh giá cao việc 2 nhà máy được đầu tư xây dựng đúng tiến độ, đi vào hoạt động có hiệu quả, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, đây chính là tiền đề quan trọng để phát triển ngành công nghiệp nhôm, phát triển các ngành công nghiệp vật liệu, cơ khí chế tạo, công nghiệp sản xuất các sản phẩm gia dụng.

Việc triển khai thực hiện 2 dự án Alumin cũng đã giúp giải quyết nhiều việc làm, tạo ra chuyển dịch kinh tế, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên vốn đặc biệt khó khăn.

tuyet doi khong de xay ra su co moi truong tai nha may boxit tay nguyen

Phó Thủ tướng kiểm tra hồ chứa bùn đỏ, kiểm tra việc hoàn nguyên môi trường sau khai thác nguyên liệu (ảnh: VGP)

Qua thực tế kiểm tra tại nhà máy, việc hoàn nguyên sau khai thác được thực hiện đúng quy định; các chỉ số môi trường được quan trắc chặt chẽ, các hồ chứa bùn bảo đảm an toàn tuyệt đối. “Đây là bài học cho tất cả các cơ sở cộng nghiệp khác khi đầu tư xây dựng phải đặt vấn đề bảo đảm môi trường lên hàng đầu”, Phó Thủ tướng nói.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu cần tiếp tục rà soát lại dự án, kể cả dự án đang hoạt động hay đang chạy thử để tối ưu hoá, đặc biệt là khắc phục những nhân tố làm mất an toàn, tăng giá thành, giảm sức cạnh tranh của sản phẩm. Khắc phục thất thoát lãng phí trong khai thác tài nguyên, nâng cao hiệu quả thu gom khoáng sản, hạn chế thất thoát trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, khai thác, chi phí, nguyên nhiên vật liệu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, việc bảo đảm môi trường là nhiệm vụ thường xuyên, không thể chủ quan. “Phải kiểm soát chặt chẽ chất thải, lắp đặt bổ sung hệ thống quan trắc, hoàn nguyên các khu vực khai thác, tuyệt đối không để xảy ra sự cố môi trường”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Khi 2 nhà máy đi vào hoạt động ổn định, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Công Thương tổ chức đánh giá, tổng kết việc thực hiện 2 dự án. Nghiên cứu quy hoạch khu vực phát triển tổ hợp quy hoạch nhôm, trên cơ sở đó mở rộng tổ hợp, trong đó có nhiều dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm thứ cấp liên quan đến ngành nhôm để thực hiện các ngành công nghiệp khác, làm nền tảng phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Để bảo đảm phát triển bền vững, Phó Thủ tướng yêu cầu TKV và 2 nhà máy phối hợp tốt với địa phương để hỗ trợ đời sống, giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Cùng với đó phải chăm lo đời sống cho người lao động, nâng cao thu nhập, phát triển nhà ở cho công nhân. “Phải tạo ra mô hình chuẩn về chăm lo đời sống cho người lao động để người lao động yên tâm gắn bó với nhà máy. Trước mắt, phải tập trung chăm lo Tết cho công nhân, đồng bào khu vực dự án. Không để gia đình nào không có Tết”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Theo báo cáo của TKV, nhà máy Tân Rai đã hoàn thành và đi vào sản xuất ổn định từ tháng 10/2013. Đến nay, công tác sản xuất và tiêu thụ của dự án đã ổn định, sản lượng alumin (quy đổi) sản xuất hằng năm ngày càng tăng. Dự kiến năm 2016 là 600.000 tấn và năm 2017 đạt công suất thiết kế 650.000 tấn/năm. Chất lượng quặng nguyên khai, quặng tinh và alumin đã đạt và vượt theo thiết kế và tiêu thụ tốt trên thị trường.

Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ cũng đã cơ bản hoàn thành công tác đầu tư xây dựng. Hiện nhà máy tuyển đang vận hành sản xuất ổn định và vận chuyển tinh quặng sang Nhà máy Alumin bằng tuyến băng tải để phục vụ chạy thử có tải Nhà máy Alumin.