Thành phố Sông Công vững vàng trước vận hội mới
Hội nghị báo cáo viên tháng 6/2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2022; các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cả nước và tỉnh Thái Nguyên trong tình hình mới; kết quả thi tuyển đầu vào các cấp học và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, các báo cáo viên tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; tiếp tục thông báo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; các kỳ họp HĐND tỉnh. Kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và tuyển sinh đại học, cao đẳng; kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, Liệt sĩ 27/7./.