Tuyên truyền cách nhận biết, đấu tranh với hoạt động tôn giáo trái pháp luật
Toàn cảnh hội nghị.

Tại buổi tuyên truyền các đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu về chuyên đề cách nhận diện, đấu tranh, phòng, chống hoạt động trái pháp luật của các “tà đạo, tổ chức tự xưng tôn giáo” và các kỹ năng đảm bảo an toàn an ninh mạng.

Thông qua hoạt động này giúp các cán bộ của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội có thêm kiến thức, kỹ năng để nhận biết hoạt động tôn giáo trái pháp luật và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền tại cơ sở./.