tuyen duong chi bo tieu bieu cua dang bo khoi cac co quan trung uong

Sáng 26/3, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức Lễ tuyên dương chi bộ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007-11/4-2017).

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm các Đảng bộ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương, các cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước… Hiện Đảng bộ Khối có 62 đảng bộ trực thuộc, 841 tổ chức cơ sở Đảng, trên 5.400 chi bộ với hơn 65.000 đảng viên.

Thời gian qua, Đảng bộ Khối luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong đó, chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác xây dựng từng cơ quan đơn vị vững mạnh…

tuyen duong chi bo tieu bieu cua dang bo khoi cac co quan trung uong
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính

Phát biểu tại lễ tuyên dương,Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, 80 chi bộ tiêu biểu được vinh danh hôm nay là những đại diện cho các đảng bộ, lĩnh vực công tác khác nhau và các loại hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị: Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp và đảng viên về yêu cầu cấp thiết của việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục làm tốt công tác khen thưởng, xây dựng mô hình chi bộ tiêu biểu để nhân rộng ra toàn Đảng bộ. Các cấp ủy phải tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ nói chung và chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng.

Ông Phạm Minh Chính cũng cho rằng: Chi bộ trong khối cần phải động viên, khởi dậy được tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên, mọi sáng kiến phải xuất phát từ thực tiễn và phải kiểm nghiệm từ thực tiễn. Đồng thời tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ chi ủy viên và Bí thư các chi bộ, lựa chọn, bổ sung các đồng chí đảng viên thực sự có uy tín, am hiểu về công tác Đảng, có năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành.

Cụ thể, theo ông Phạm Minh Chính, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp cần làm tốt công tác phát hiện, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ và nhất là đội ngũ bí thư chi bộ. Quan tâm công tác đào tạo, coi trọng bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm xử lý các tình huống ở cơ sở. Đặc biệt cần chú ý chăm lo và chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận./.