Sau 3 năm phải tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm nay, Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hoá xuân Quý Mão 2023 được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc. Ngoài các nghi lễ truyền thống, cầu mùa, xuống đồng đầu năm còn có các hoạt động văn hóa, thể thao như: Hội trại xuân của các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Định Hóa; triển lãm ảnh; thi giã bánh giầy; ném còn; biểu diễn dân ca, dân vũ; các trò chơi dân gian...

Tham dự phần hội, du khách thập phương sẽ được hòa mình cùng các trò chơi dân gian như: tung còn, múa lân sư rồng, múa võ cổ truyền, đi cầu thăng bằng... trải nghiệm các giá trị văn hóa, lịch sử di tích ATK, nơi có Đảng, Bác Hồ xây dựng chiến khu cách mạng, đồng thời tái hiện những nét giá trị văn hóa ngàn năm của đồng bào các dân tộc vùng Việt Bắc.

Việc duy trì tổ chức Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa hàng năm, không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn và phát huy lễ hội mang bản sắc của địa phương, mà còn là nỗ lực góp phần quan trọng trong việc khôi phục, bảo tồn, phát huy những giá trị, bản sắc, tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh tại ngày khai hội Lồng tồng ATK Định Hóa năm 2023:

Tưng bừng khai hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2023
Chương trình văn nghệ đặc sắc tại Lễ hội Lồng Tồng
Tưng bừng khai hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2023
Màn trống hội
Tưng bừng khai hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2023
Ông Ma Đình Được, già làng xã Phú Đình đánh trống khai hội
Tưng bừng khai hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2023
Nghi lễ cúng cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu tại Lễ hội
Tưng bừng khai hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2023
Hàng nghìn du khách thập phương về tham dự lễ hội
Tưng bừng khai hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2023
Người dân háo hứng tham gia trò chơi ném còn
Tưng bừng khai hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2023
Lễ xuống đồng (cày tịch điền)... với ý nghĩa cầu cho mọi sự tốt đẹp cho một năm lao động nông nghiệp
Tưng bừng khai hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2023
Không gian văn hoá rối Tày Thẩm Rộc của người dân ATK Định Hoá