Tuần hàng Việt - Thái Nguyên năm 2022
Tuần hàng Việt - Thái Nguyên năm 2022 đã giới thiệu đến người dân Thái Nguyên nhiều mặt hàng như miến tỏi đen, nước mắm xá sùng, rượu, hải sản quảng ninh, bưởi diễn...
Tuần hàng Việt - Thái Nguyên năm 2022
Tuần hàng Việt - Thái Nguyên năm 2022
Tuần hàng Việt - Thái Nguyên năm 2022
Các sản phẩm tham gia Tuần Hàng Việt - Thái Nguyên năm 2022 đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.
Tuần hàng Việt - Thái Nguyên năm 2022
Tuần hàng Việt - Thái Nguyên năm 2022
Nhiều sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 4sao, của các địa phương trong và ngoài tỉnh đã được giới thiệu đến người dân Thái Nguyên
Tuần hàng Việt - Thái Nguyên năm 2022
Tuần hàng Việt - Thái Nguyên năm 2022
Tuần hàng Việt - Thái Nguyên năm 2022
Diễn ra trong 1 tuần từ ngày 21-26/01/2022, Tuần hàng Việt - Thái Nguyên đã thu hút hàng trăm lượt người dân đên tìm hiểu và mua những mặt hàng nông sản đặc sản của các địa phương