NỘI DUNG CHÍNH

1- Dừng hoạt động các Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

2- Tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới.

3- Quy định đối với người vào/về tỉnh Thái Nguyên:

+ Tất cả người dân phải thực hiện khai báo y tế trung thực.

+ Người từ vùng cấp độ 1, 2, 3: thực hiện 5K, không cách ly, không lấy mẫu. Tự theo dõi sức khỏe; nếu sốt, ho, khó thở... phải thông báo ngay cho cơ quan y tế.

+ Người về từ vùng cấp độ 4: Chia ra các trường hợp: người đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh; người tiêm 1 liều vắc-xin Covid-19; người chưa tiêm vắc-xin; và 2 trường hợp khác, xem quy định cụ thể trong công văn.

4- Thực hiện quét mã QR đối với tất cả người vào/ra địa điểm và phương tiện giao thông công cộng

5- Người tham gia hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K

6- Các tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động nghỉ dưỡng, tham quan, du lịch, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao… phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

7- Hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh: thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

8- Các sự kiện, hội nghị tập trung đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện phải xin ý kiến chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý trước khi tổ chức.

NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ CHI TIẾT XEM PHÍA DƯỚI

Từ 19/10, Thái Nguyên dừng hoạt động các Chốt phòng, chống dịch COVID-19
Từ 19/10, Thái Nguyên dừng hoạt động các Chốt phòng, chống dịch COVID-19
Từ 19/10, Thái Nguyên dừng hoạt động các Chốt phòng, chống dịch COVID-19
Từ 19/10, Thái Nguyên dừng hoạt động các Chốt phòng, chống dịch COVID-19
Từ 19/10, Thái Nguyên dừng hoạt động các Chốt phòng, chống dịch COVID-19

www.thainguyentv.vn