Trường đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc kỷ niệm 55 năm ngày thành lập. ( TS 11/11)
Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc nhận cờ thi đua dành cho đơn vị xuất sắc

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc tiền thân là trường Sơ cấp Văn hóa nghệ thuật khu tự trị Việt Bắc, là đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch. Với truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển hàng nghìn học sinh sinh viên đã trưởng thành từ mái trường này đóng góp quan trọng trong công tác bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc khu vực Đông bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Trải qua 55 năm , tập thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên qua các thời kỳ đã đoàn kết nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để xây dựng và phát triển nhà trường ở tất cả các mặt hoạt động, được Đảng và Nhà nước ghi nhận và được tặng nhiều phần thưởng cao quý, phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành trung tâm đào tạo văn hóa, nghệ thuật và du lịch trọng điểm của khu vực./.