Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Phú Lương
Toành cảnh Hội nghị

Trong năm 2021 và quý 1-2022, huyện Phú Lương đã bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, sơ tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương với nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp. Tích cực triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để có những chỉ đạo, giải pháp kịp thời.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị thời gian tới Phú Lương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Trước đó, Đoàn đã đi kiểm tra, thị sát điểm sạt lở tại Công ty khai khoáng An Khánh, ở xóm Suối Đạo, xã Phủ Lý; thăm HTX Chè An toàn Khe Cốc, xã Tức Tranh./.