Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2017, Chi bộ và Chi ủy Ban Dân tộc tỉnh (nhiệm kỳ 2015 - 2020) không thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề; không hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát của Chi bộ trong năm 2016. Việc giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên chưa được thực hiện tốt dẫn đến đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Trong khi đó, Chi bộ và Chi ủy Ban Dân tộc tỉnh lại thiếu cương quyết, chậm xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm; buông lỏng vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện quy chế làm việc của chi bộ và Ban Dân tộc tỉnh.

truong ban dan toc tinh quang ngai co nhieu vi pham

UBKT Tỉnh ủy đề nghị thi hành kỷ luật Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi do có nhiều vi phạm

Theo kết luận kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Hồ Văn Thế đã không chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xem xét, xử lý công chức thuộc quyền quản lý có sai phạm; thực hiện không đúng quy chế làm việc của cơ quan; chịu trách nhiệm liên đới việc để chi bộ yếu kém trong năm 2016.

Đồng thời, ông Hồ Văn Thế còn vi phạm quy định của Nhà nước trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng điểm định canh, định cư tập trung; tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, giải ngân nguồn vốn đầu tư đạt thấp; chưa ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để thực hiện quản lý dự án là vi phạm trách nhiệm của người đứng đầu và kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh.

Đối với ông Bùi Đức Chánh - Bí thư chi bộ, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của chi ủy, chi bộ; có biểu hiện mất đoàn kết với Trưởng ban Dân tộc tỉnh, để chi bộ yếu kém trong năm 2016; chậm xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm…

Trên cơ sở đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chi ủy Ban Dân tộc tỉnh theo thẩm quyền,

UBKT Tỉnh ủy đề nghị BTV Tỉnh ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các điểm định canh, định cư tập trung.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Đức Chánh, Bí thư chi bộ, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh bằng hình thức cảnh cáo.