Trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh là địa điểm tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Theo đó địa điểm tiếp công dân của tỉnh sẽ là trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh Thái Nguyên từ ngày 8/10 đến 15/10/2020. Mọi hoạt động tiếp công dân trong thời gian này sẽ được đảm bảo bình thường như tiếp công dân và giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài thời gian trên, công dân cần khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh sẽ được đón tiếp tại trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh, số 7, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên./.