Thái Nguyên: Triển vọng từ Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên sẽ được xây dựng tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, với tổng diện tích tự nhiên toàn khu là 154,36 ha.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao chủ yếu trong lĩnh vực: trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản chế biến nông sản, sản xuất chế phẩm sinh học, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc điều hòa sinh trưởng cho cây trồng; đào tạo tiếp nhận chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ ngành nông nghiệp của tỉnh, vùng và cả nước. Quyết định thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhận được sự kỳ vọng, hưởng ứng của người dân thị xã Phổ Yên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Người dân cũng mong muốn dự án sớm đi vào hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, bảo đảm sự phát triển nông nghiệp bền vững.

Ông Hoàng Văn Thọ, Bí thư Chi bộ thôn Nguyễn Hậu, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên chia sẻ: "Tôi mong muốn dự án nhanh đi vào thực hiện, tạo việc làm cho lao động của nông thôn".

Ông Ngô Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên cho hay: "UBND xã sẽ báo cáo đầy đủ và phối hợp với cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý đất đai, khi có dự án chính thức sẽ tuyên truyền, vận động bà con nhân dân phối hợp kiểm đếm, làm sao để dự án này được thực hiện sớm và nhanh nhất".

Thái Nguyên: Triển vọng từ Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, địa phương khảo sát thực địa Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên ở thị xã Phổ Yên.

Thực hiện Quyết định này, UBND tỉnh Thái Nguyên đã và đang quan tâm chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chỉ đạo đầu tư xây dựng và thực hiện quản lý nhà nước đối với Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên. Tỉnh đã lựa chọn, bổ sung nhiệm vụ cho Ban Quản lý các dự án đầu tư về phát triển hạ tầng nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên, đảm bảo nguyên tắc tinh gọn tổ chức bộ máy, không tăng đầu mối quản lý và phát sinh biên chế.

Ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên thông tin: "Chúng tôi tập trung vào việc lập đề án, đề xuất đầu tư để triển khai xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như thực hiện sớm xây dựng và phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng, phân khu chi tiết để thực hiện các khu chức năng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt".

Việc thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Thái Nguyên; từ đó thu hút đầu tư của các doanh nghiệp khoa học công nghệ, các doanh nghiệp thực hiện sản xuất ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ cao. Đây là tiền đề để tiếp tục lan tỏa, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp./.